Boża sprawiedliwość wobec niewierzących

Jesteśmy po to, by dzielić się Słowem