Boża sprawiedliwość wobec wierzących

Jesteśmy po to, by dzielić się Słowem