Czego nauczamy

Jesteśmy po to, by dzielić się Słowem

Czego nauczamy?

 

Nauczamy tylko i wyłącznie w oparciu o Słowo Boże, które jest dla nas wykładnią Bożego prawa i drogowskazem dla nas – jak mamy żyć.

 

Co to znaczy, że nauczamy tylko w oparciu o Słowo Boże?

To znaczy, że poza kanonem Biblijnym i objawionym Słowem naszego Pana, nie opieramy się o nowe wizje i proroctwa. Uważamy, że Pan powiedział nam już wszystko i to, czego potrzebujemy jest zawarte w Jego Słowie:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
2 Tymoteusza 3,16