Ewangelia cz.1 – Przemysław Piłatowicz

Jesteśmy po to, by dzielić się Słowem