Ewangelia cz.2 – Przemysław Piłatowicz

Jesteśmy po to, by dzielić się Słowem