Ewangelia cz.3 – Przemysław Piłatowicz

Jesteśmy po to, by dzielić się Słowem