Nasza misja

Jesteśmy po to, by dzielić się Słowem

Nasza misja

Jesteśmy po to, aby głosić Jezusa Chrystusa naszym Panem i Zbawicielem. Nie zależy nam na własnej chwale, lecz na służbie drugiej osobie, drugiemu bratu lub siostrze, zgodnie z fragmentem listu do Koryntian:

„Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa”
2 List do Koryntian 4,5

Biorąc z pełną odpowiedzialnością powyższe zdanie, stajemy się slugami naszego Pana i wykonujemy Jego polecenie, które powiedział do swoich uczniów, a zostało ono zapisane w Ewangelii Mateusza:

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”
Ewangelia Mateusza 28,19-20

Zatem, chcemy raz w roku zaprosić Cię na Biblijne Wakacje z całą rodziną, gdzie twoja rodzina będzie spędzać czas z wierzącymi, na wspólnej modlitwie, zgłębianiu Słowa i uwielbieniu Pana.