W co wierzymy

Jesteśmy po to, by dzielić się Słowem

 

W co wierzymy

 

Bóg

Wierzymy w jednego, prawdziwego i żywego Boga w trzech osobach – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Ojciec nie jest Synem ani Duchem Świętym, Syn nie jest Ojcem ani Duchem Świętym, Duch Święty nie jest Ojcem ani Synem. Nie ma trzech Bogów, lecz jeden.

Słowo Boże

Wierzymy, że Słowo Boże składa się z 66 ksiąg. Jest ono wystarczające i pełne. Nie można do niego dodawać żadnych innych objawień (nie ma objawienia poza Słowem Bożym) ani odejmować nic, co jest w nim zawarte.

Zbawienie

Wierzymy, że zbawienie jest jedynie z łaski Bożej przez wiarę. Jezus Chrystus dokonał doskonałego odkupienia wszystkich, którzy wierzą ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego kto wierzy.

Doktryna

Wyznajemy Doktryny Łaski oraz 5xSola